หมวดหมู่: ข่าวสารและกิจกรรม

Home / ข่าวสารและกิจกรรม
วิธีการตรวจสอบสิทธิรักษา “บัตรทอง” คือสิทธิรักษาพยาบาล ให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้