Author: Suth@PR Suth@PR (Suth@PR Suth@PR)

Home / Suth@PR Suth@PR
จดหมายข่าว รพ.มทส. : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมงานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 13”
ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และตู้กดน้ำดื่มอัตโนมัติ ณ อาคารสุรนิเวศ 17 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประชาสัมพันธ์ : ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ใช้ บัตรประจำตัวประชาชน แสดงตัวตนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้ารับบริการทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์
จดหมายข่าว รพ.มทส. : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วม “งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence: CoEs)”