Author: Suth@PR Suth@PR (Suth@PR Suth@PR)

Home / Suth@PR Suth@PR
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าสู้ภัย COVID-19
ประชาสันพันธ์ รพ.มทส. : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
เรื่อง

ประชาสันพันธ์ รพ.มทส. : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนื่องจากสถาน...

เรียนผู้รับบริการ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการนอกเวลาเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19