หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

Home / ไม่มีหมวดหมู่
ประกาศ รพ.มทส. : ขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมไข้ งดนำของมาเยี่ยมไข้ผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ประชาสัมพันธ์ : รพ.มทส. อาคารรัตนเวชพัฒน์ ปลอดภัย ใส่ใจ ปลอดเชื้อ มาตรการอาคารปลอดเชื้อ สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ